Svatoprokopská pouť 8. 7. 2006mapa mapa s trasami
Svatoprokopských poutí

Modlitby ke sv. Prokopu

Ó vůdče svatého vojska, přemožiteli ďábla, těla, světa a všech nepřátel vlasti naší, svatý Prokope: pros za nás, abychom s tebou bojovali a tvé slávy požívali v království nebeském.

Zákon Boží je v srdci jeho.

A nepodvrtnou se kročeje jeho.

Modleme se:
Vytvoř v nás, Pane, dokonalý lék své síly, abychom, kteří přeslavné zásluhy svatého Prokopa, opata, uctíváme, podporováni jeho přímluvami, byli zproštěni všech utrpení duší svých a vysvobozeni od útoků ďábelských vnitřně i zevně. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna Tvého, který s Tebou živ je a kraluje v jedotě Ducha Svatého, Bůh, na věky věkův. Amen.    zpět na úvodní stránku