Dárcovské konto FSSPX

Název účtu: CREDIDIMUS CARITATI
Měna účtu: CZK
Č.Ú. 258469826
Kód banky: 0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ1903000000000258469826

Na požádání můžeme dodat potvrzení
o peněžním daru pro Credidimus Caritati, z.s.
Za všechny příspěvky na naši činnost
děkujeme a Pán Bůh zaplať.