Ministrantský koutek

>>>> Boží Tělo (PDF)

>>>> Zpívaná Mše svatá s kadidlem (PDF)

>>>> Obřady Bílé soboty (PDF)

>>>> Recitovaná Mše svatá se dvěma ministranty a zpívaná Mše svatá bez kadidla (PDF)

>>>> SVĚCENÍ VODY o vigilii Zjevení Páně podle moravského ritu

zpět na úvodní stránku