Zvukové nahrávky kázání (MP3)

P. Tomáš Stritzko FSSPX >


 

P. Aleš Hakl FSSPX >


 

P. Luděk Čekavý FSSPX >


 

P. Filip Marada FSSPX >


 

P. Petr Kajer FSSPX >


 

Ostatní >


 

Internetové přenosy bohoslužeb

Internetové přenosy bohoslužeb 2020 >


 

Záznam ze mše svaté sloužené P. Zdeňkem Obdržálkem v Brně 11. 2. 2015, na svátek Zjevení Panny Marie v Lurdech >


 

Nahrávky přednášek (MP3)

PANNA MARIA SEDMIBOLESTNÁ
Přednáška P. Aleše Hakla FSSPX při příležitosti Růžencové slavnosti
5. října 2019
CELÁ PŘEDNÁŠKA (16 MB)

O HISTORII A SOUČASNOSTI APOŠTOLÁTU FSSPX
Přednáška P. Tomáše Stritzka FSSPX při příležitosti oslavy 25 let působení FSSPX v Českých zemích 30. října 2016
CELÁ PŘEDNÁŠKA (17 MB)

PANNA MARIA SVATOTOMSKÁ – OCHRÁNKYNĚ MĚSTA BRNA
Přednáška P. Aleše Hakla FSSPX při příležitosti Růžencové slavnosti
4. října 2014
CELÁ PŘEDNÁŠKA (12 MB)

POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ
Přednáška P. Tomáše Stritzka FSSPX
1. ČÁST , 2. ČÁST , 3. ČÁST , 4. ČÁST , 5. ČÁST

CO UČÍ CÍRKEV O STVOŘENÍ SVĚTA
Přednáška P. Jaromíra Kučírka FSSPX
1. ČÁST , 2. ČÁST , 3. ČÁST , 4. ČÁST , 5. ČÁST

MODLITBA V RODINĚ
Přednáška P. Jaromíra Kučírka FSSPX
1. ČÁST , 2. ČÁST , 3. ČÁST , 4. ČÁST , 5. ČÁST , 6. ČÁST , 7. ČÁST

PRINCIPY KATOLICKÉ VÝCHOVY DĚTÍ
Přednáška P. Jaromíra Kučírka FSSPX
1. ČÁST , 2. ČÁST , 3. ČÁST , 4. ČÁST , 5. ČÁST , 6. ČÁST

Stanovisko k prohlášení kard. Vlka k SUMMORUM PONTIFICUM
a kázání k Svatoprokopské novéně, P. Tomáš Stritzko FSSPX


ÚCTA K NÁRODNÍM SVĚTCŮM
Přednáška P. Tomáše Stritzka FSSPX
1. ČÁST , 2. ČÁST , 3. ČÁST , 4. ČÁST , 5. ČÁST , 6. ČÁST

POVAHA A ZÁVAZNOST ZJEVENÉHO A PŘIROZENÉHO ZÁKONA
Přednáška P. Aleše Hakla FSSPX
1. ČÁST , 2. ČÁST , 3. ČÁST , 4. ČÁST , 5. ČÁST , 6. ČÁST , 7. ČÁST , 8. ČÁST , 9. ČÁST , 10. ČÁST , 11. ČÁST

SV. PIUS X. - MARIÁNSKÝ PAPEŽ
Přednáška P. Jaromíra Kučírka FSSPX
1. ČÁST , 2. ČÁST , 3. ČÁST , 3. ČÁST

RODINA JAKO SLUŽEBNICE PÁNĚ
Přednáška P. Tomáše Stritzka FSSPX
1. ČÁST , 2. ČÁST , 3. ČÁST

DĚTI, MLÁDEŽ A SVATÁ ZPOVĚĎ
Přednáška P. Tomáše Stritzka FSSPX
1. ČÁST, 2. ČÁST, 3. ČÁST, 4. ČÁST, 5. ČÁST, 6. ČÁST, 7. ČÁST, 8. ČÁST

PÍSMO SVATÉ V KATOLICKÉ RODINĚ
Přednáška P. Jaromíra Kučírka FSSPX
20. října 2012
1. ČÁST (19 MB), 2. ČÁST (30 MB)

PANNA MARIA, PŘEMOŽITELKA HEREZÍ – I SOUČASNÝCH
Přednáška P. Jaromíra Kučírka FSSPX
6. října 2012
CELÁ PŘEDNÁŠKA (21MB)

KNĚŽSKÉ BRATRSTVO SV. PIA X. – KÁMEN, KTERÝ STAVITELÉ ZAVRHLI?
Přednáška P. Tomáše Stritzka FSSPX o historii apoštolátu FSSPX v ČR
6. října 2012
CELÁ PŘEDNÁŠKA (27MB)

SPRAVEDLIVÁ VÁLKA
Přednáška P. Tomáše Stritzka FSSPX
6. června 2012
CELÁ PŘEDNÁŠKA (17MB)

MARIÁNSKÁ ÚCTA V DÍLE ARCIBISKUPA MARCELA LEFEBVRA
Přednáška P. Jaromíra Kučírka FSSPX
4. října 2008
CELÁ PŘEDNÁŠKA (15 MB)

zpět na úvodní stránku