Růžencová slavnost v kapli Královny posvátného růžence
v Brně - Černovicích   30. 9. - 1. 10. 2006

Zasvěcení Čech a Moravy
Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie:


Nejsvětější Panno a Matko Boží,
obnovujeme dnes tváří v tvář nebesům
a svaté římské Církvi na zemi
slavnostní zasvěcení naší vlasti.
Zasvěcení Tvému neposkvrněnému,
milostiplnému, mateřskému Srdci,
pamatujíce, že naše vlast ti byla
již svatým Cyrilem a Metodějem,
a poté jaště vícekráte zasvěcena.


Vezmi osud Čech a Moravy
do svých mateřských rukou,
buď pravou královnou,
panovnicí, vládkyní!
Vtiskni do všech duší a srdcí
Kristův láskyplný zákon,
aby království Tvého Syna zazářilo
v celé společnosti
a aby nastal pokoj Kristův
v říši Kristově.
Chceme, aby Kristus nad námi
neomezeně panoval.


Vezmi pod svou
mocnou ochranu
náš národ, naši zem
a naše rodiny,
buď a zůstaň záštitou
naší svaté katolické víry,
daruj nám svatě žijící kněze
a zdatný řádový dorost.
Pros za naše děti, školy,
buď ochránkyní nevinnosti,
útočištěm hříšníků,
spásou nemocných.
Odevzdáváme Ti náš celý život,
naši práci a utrpení,
ale zvláště hodinu naší smrti.
Přijmi milostivě toto naše zasvěcení,
pomoz nám v jeho duchu žít
a ukaž nám, až naše oko vyhasne,
Ježíše, plod života Tvého.

Amen30. září - sobota

- 17:30 Růžencové nešpory
- výstav Nejsvětější Svátosti
- Radostný růženec před vystavenou Nejsv. Svátostí
- Noční adorace

1. října - neděle

- 9:00 Bolestný růženec před vystavenou Nejsv. Svátostí a loretánská litanie
- 10:00 Mše svatá chorální
- Slavný růženec a zakončení výstavu Svátostným požehnáním
- Růžencová ofěra
- společné posezení    zpět na úvodní stránku