Růžencová slavnost v kapli Královny posvátného růžence v Brně - Černovicích 6. - 7. 10. 2007

sobota 14:00 přednáška - P. Antonín Damián Nohejl - Mariánská úcta v řádu Kazatelů


15:30 Mše svatá, 17:30 Růžencové nešpory a po nich výstav Nejsvětější Svátosti, Loretánská litanie a radostný růženec před vystavenou Nejsvětější Svátostí, celonoční adorace

neděle 9:00 bolestný růženec před vystavenou Nejsvětější Svátostí, 10:00 chorální Mše svatá, slavný růženec a zakončení výstavu Svátostným požehnáním, růžencová ofěra


společné posezení s cimbálovkou

zpět na úvodní stránku