Růžencová slavnost v kapli Královny posvátného růžence v Brně - Černovicích 4. - 5. 10. 2008

4. října 2008
- 14.00 - Přednáška - P. Jaromír Kučírek FSSPX - Mariánská úcta v díle
             Msgr. Marcela Lefebvra
- 17.30 - Růžencové nešpory a po nich výstav Nejsvětější Svátosti
           - Loretánská litanie a Radostný růženec před vystavenou
             Nejsvětější Svátostí
           - Celonoční adorace

5. října 2008
-   9.00 - Bolestný růženec před vystavenou Nejsvětější Svátostí
- 10.00 - Mše sv. (chorální)
           - Slavný růženec a zakončení výstavu Svátostným požehnáním
           - Růžencová ofěra
zpět na úvodní stránku