Cyrilomětodějská pouť - Sady u Uherského Hradiště
5. 7. 2009
základy kostela z 9. století, v místech kde leží konvičky, po levici Krista na oltáři, se předpokládá umístění hrobu sv. Metoděje    zpět na úvodní stránku