Završení procesu registrace FSSPX a založení děkanství

Zamítnutím rozkladu ČBK proti registraci Kněžského bratrstva sv. Pia X. ministrem kultury dne 31. 5. 2018 byl učiněn poslední krok k registraci Kněžského bratrstva. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 6. 2018. V souladu se státem akceptovanými stanovami a strukturou FSSPX v České republice, jež se odvíjejí od mezinárodních stanov FSSPX a jsou schváleny generálním představeným FSSPX Msgr. Bernardem Fellayem a z jeho pověření, povýšil superior distriktu P. Stefan Frey brněnský priorát Královny posvátného růžence k 31. 5. 2018 na děkanství, které nadále přináleží k rakouskému distriktu a do jehož působnosti spadá celé území ČR. V budoucnu případně založené prioráty či jiné instituce Kněžského bratrstva na území ČR budou spadat pod toto děkanství.

31.   5. 2018 - Rozhodnutí ministra kultury o rozkladu ČBK

31.   5. 2018 - Jmenovací a zakládací dekret (německy a česky)