Odpustkový řád

Odpustky pro zemřelé:

Od 1. do 8. listopadu lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci návštěvou hřbitova spojenou přinejmenším s vnitřní modlitbou za ně.

2. listopadu lze získat tytéž odpustky při návštěvě kostela nebo veřejné kaple, pokud se tam pomodlíme na úmysl Svatého otce Vyznání víry a Otče náš.

K tomu musí být splněny řádné podmínky pro plnomocné odpustky:

• svatá zpověď do osmi dní předem nebo potom (stačí jedna pro více odpustků);

• svaté přijímání (nejlépe v den získání odpustků, ale stačí i jiný den; pro jeden plnomocný odpustek je nutné jedno sv. přijímání);

• modlitba na úmysl Svatého otce;

• zřeknutí se dobrovolné náklonnosti ke každému, i lehkému, hříchu.

(Předepsané modlitby je nutné, není-li uvedeno jinak, se modlit ústně.) Denně lze získat pouze jeden plnomocný odpustek, který lze buď formou přímluvy přivlastnit konkrétnímu zemřelému, nebo dle Božího úradku obecně duším zemřelých.

< zpět na úvodní stránku