Udílení svátosti biřmování mons. de Galarretou 31. května 2014

< zpět na úvodní stranu