Registrace FSSPX před státem

  5.   6. 2018 - Završení procesu registrace FSSPX a založení děkanství

16.   1. 2018 - Vyjádření k rozkladu ČBK

  5.   1. 2018 - Rozklad ČBK

22. 12. 2017 - Rozhodnutí Ministerstva kultury o registraci

22. 12. 2017 - Informace o registraci FSSPX

15. 12. 2017 - Závěrečné vyjádření ČBK

14. 12. 2017 - Závěrečné vyjádření ke spisu

  1. 11. 2017 - Rozhodnutí pana ministra Hermana o námitce podjatosti a rozkladu

21.   9. 2017 - Sdělení postoje ČBK

21.   9. 2017 - Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

11.   8. 2017 - Žádost o „analýzu“ MK

10.   8. 2017 - Úvodní dopis P. Stritzka

21.   7. 2017 - Znalecký posudek

13.   7. 2017 - Odpověď Ministerstvu kultury - rozklad

28.   6. 2017 - Odpověď Ministerstvu kultury

27.   6. 2017 - Usnesení o přistoupení CŘK k řízení

12.   6. 2017 - Stanovisko ČBK pro MK

31.   5. 2017 - Žádost MK o sdělení postoje ČBK k registraci FSSPX

25.   5. 2017 - Úvodní dopis P. Stritzka

24.   5. 2017 - Stanovisko FSSPX k procesu registrace

  6.   3. 2017 - Dopis generálního představeného Msgr. Bernarda Fellaye - německy a česky

  7.   2. 2017 - Informace o registraci FSSPX jako náboženské společnosti

23.   1. 2017 - Stanovisko ČBK